Girls Varsity Softball · CC Varsity Softball vs West Lafayette 2018-4-18