Girls Varsity Softball · CC Varsity Softball vs Northwestern 2018-5-11